Casa d’Oficis 2021-2022

La Casa d’Oficis és un programa de formació i treball adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys en situació d’atur, residents als barris de La Maurina i Districte II (Ca n’Anglada, Torressana, Vilardell i Montserrat) de Terrassa i amb una acreditació mínima d’ESO, CFGM o equivalent.
L’objectiu del projecte és qualificar professionalment als joves perquè adquireixin les competències necessàries per al desenvolupament òptim de l’ocupació i millorar les possibilitats d’inserció laboral.
El projecte té una durada total de dotze mesos en què s’alterna una primera fase de formació que anirà del novembre a l’abril, i una segona fase en què els joves seran contractats per a poder garantir d’aquesta manera l’adquisició de les competències específiques en cadascuna de les modalitats formatives.
  • Fase 1 (Formació): 900 hores (01/11/21 a 30/04/22)
  • Fase 2 (Contractació): 900 hores (01/05/22 a 31/10/22)

Especialitats formatives:

• Manteniment i rehabilitació d’edificis ( paleta, pintura, electricitat, llauneria).
• Operacions auxiliars en l’organització i funcionament d’instal·lacions esportives i monitoratge esportiu.
Obtenció del títol Iniciació a Tècnic/a d’Esport (CIATE) i el CP de Nivell 1 en Operacions auxiliars en l’organització i funcionament d’instal·lacions esportives.
Calendari:
• Data inici del projecte: 2 de novembre de 2021
• Data fi del projecte: 31 d’octubre de 2022
Requisits d’accés:
  • Joves empadronats als barris de La Maurina i Districte II(Can’Anglada, Torressana, Vilardell i Montserrat) (Cal acreditació)
  • Edat: Entre 16 i 29 anys (Manteniment i rehabilitació d’edificis). Entr18 i 29 anys (Operacions auxiliars en l’organització i funcionament d’instal·lacions esportives i monitoratge esportiu, (si tenen entre 16 i 17 anys podem valorar la seva participació)) (En la fase de contractació no es poden haver complert els 30 anys)
  • En situació d’atur i inscripció a l’Oficina de Treball (OTG) com a demandant d’ocupació.
  • Permís de treball vigent, sense limitació d’àmbit geogràfic o sector d’activitat.
  • Nivell formatiu mínim de Graduat en ESO /CFGM o equivalent. Si no disposen del graduat en ESO han de superar una prova de competències bàsiques en lectoescriptura.
Procés de selecció:
Per poder participar en el procés de selecció, les persones interessades es poden posar en contacte amb:
Alba Mocholí: 628 908 829
Bru Vilanova: 619 906 154
També podeu fer la preinscripció a través de la Web:
Amunt